Vår Vision

Skanör Falsterbo Centrumförening och det lokala näringslivet, tillsammans investerar vi i vår framtid.

  • I samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och invånare jobba aktivt för att utveckla Skanör Falsterbo genom att stärka identiteten och förlänga säsongen.
  • Förstärka kulturmiljön och naturvärdena samt försköna vår närmiljö.
  • Tillsammans skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företagare.
  • Få fler människor att engagera sig i och delta vid aktiviteter och evenemang och utnyttja de olika etablissemangen som finns lokalt.
  • Skapa fler naturliga mötesplatser för gamla och unga.
  • Marknadsföra orten mer aktivt.