Välkommen till Skanör Falsterbo Centrumförening

Tillsammans investerar vi i vår framtid – var med du också!

Vår vision

+ I samverkan mellan kommun, fastighetsägare, näringsidkare, föreningar och invånare jobba aktivt för att utveckla Skanör Falsterbo genom att stärka identiteten och förlänga säsongen.

+ Förstärka kulturmiljön och naturvärdena samt försköna vår närmiljö.

+ Tillsammans skapa goda förutsättningar för befintliga och nya företagare.

+ Få fler människor att engagera sig i och delta vid aktiviteter och evenemang och utnyttja de olika etablissemangen som finns lokalt.

+ Skapa fler naturliga mötesplatser för gamla och unga.

+ Marknadsföra orten mer aktivt.

+ Skapa fler sysselsättningsmöjligheter för ungdomar och satsa mer på sport och fritid.